Articles

Article “L’escola en construcció” a Guix

M’han publicat un nou article a la revista Guix (també a Aula en castellà), una reflexió entorn la idea de l’escola en construcció que s’articula a partir de quatre eixos: el desenvolupament de la personalitat, la identitat, la cultura i les relacions democràtiques a l’escola. Vindria a ser una breu introducció a alguns dels continguts presents al projecte de llibre “L’escola en construcció”, no obstant, allò més interessant de l’article és que s’exemplifiquen les reflexions teòriques fetes amb experiències portades a terme en els últims anys a l’escola Consol Ferré, als enllaços (encara que l’adreça té un format una mica críptic) s’hi pot anar des de l’article.

La llàstima és que esta vegada l’article està en tancat… o siga que si el voleu llegir, bé busqueu la revista Guix més propera o si voleu us el podeu descarregar aquí pagant ben just un euret.

GU441T.jpg

 

Reflexions

Els 100 llenguatges de l’escola i l’infant

Les persones som diferents les unes de les altres, però la diversitat i el potencial humà no es queda aquí, no només som diferents entre nosaltres, com ens recorda Sutton-Smith, també «som diferents dins de nosaltres mateixos: som criatures multívoques1». El que som i serem cadascú de nosaltres no està predeterminat ni pot ser predit per molta ciència psicològica que intenti dilucidar l’essència de la nostra psique i els camins del nostre desenvolupament. Com a individus tenim al nostre abast un ampli horitzó de possibilitats d’existència, de Jos possibles. Davant qualsevol situació disposem d’un ventall immens de possibles maneres de respondre i, per tant, de ser. En paraules de William James: «la ment és, en tots els seus estadis, un teatre de possibilitats simultànies». Dins nostre estan en major o menor mesura totes les personalitats, totes les conductes possibles. Tots hem viscut situacions on hem explotat amb ira i còlera, però també d’altres on hem gaudit de la calma i la serenitat, tothom alguna vegada ens hem sentit coratjosos, envejosos, tristos, alegres…, o hem actuat com a dominadors, submisos, excèntrics, inútils, perseguits i perseguidors. Com veiem, la nostra personalitat és plural.

Molts factors influeixen en el tipus de respostes que donem al que ens passa, factors que acaben condicionant el Jo que anem construint al llarg de la vida. Massa vegades les persones ens veiem arrossegades per tots aquests condicionants, acabem soltant el timó que guia la nostra vida i oblidem que al fi i al cap allò que més pot determinar el que som i fem és la nostra pròpia voluntat. Aquí és on l’escola més pot incidir en l’empoderament dels homes i dones del futur. Empoderar-se és agafar les regnes del propi destí a través de la presa de decisions conscients sobre allò que ens afecta i, d’una manera encara més profunda, és escollir allò que som i volem arribar a ser. Però per poder decidir cal abans ser conscients que tenim la possibilitat de fer les coses de forma diferent a com ho havíem fet fins ara, ajudar a prendre consciència sobre aquesta realitat és el millor regal que l’escola pot donar als més menuts. Aquell infant a qui digueren i assumí que era tímid i que, degut a aquesta creença limitadora, es bloqueja en parlar davant un grup nombrós de persones, podrà perfectament acabar sent un gran orador i, fins i tot, gaudir de parlar en públic si es creu capaç i s’esforça per superar aquesta suposada timidesa. El mateix passarà amb qualsevol altra etiqueta assumida per l’individu que en el present pot condicionar les seves accions, però que amb consciència, voluntat i esforç, ben segur podrà acabar sent superada.

Hi haurà també una part de la personalitat condicionada, que no determinada, per factors biològics heretats. El temperament de cadascú podrà dificultar la modificació d’alguns trets de la nostra personalitat, però amb convicció i un bon acompanyament és molt difícil posar límits a un ésser humà. L’escola hauria de ser un espai privilegiat per desenvolupar tot el potencial dels xiquets i xiquetes, però massa vegades acaba sent precisament el contrari, un lloc on l’adaptació al sistema escolar acaba portant a l’èxit i la inadaptació al fracàs, per tant, un lloc on es bloqueja l’espontaneïtat i el ple desplegament de totes les meravelles que portem dins. Contràriament a això, l’escola s’ha d’erigir com un espai on cuidar i cultivar la creativitat i la diversitat, la «multivocalitat» o, utilitzant terminologia musical, la polifonia. Un lloc on cadascú pugui imaginar, utilitzar i escoltar diferents veus, diferents maneres de ser i actuar en el món, i així convertir les escoles en escenaris on els infants puguin explorar i entendre la diversitat d’existències possibles al seu abast.

Els 100 llenguatges de l'infant3.jpg

L’ infant és fet de cent.
L’ infant té cent llengües, cent mans, cent pensaments. cent maneres de pensar de jugar i de parlar. Cent, sempre cent maneres d’escoltar, de sorprendre, d’estimar,
cent alegries per cantar i comprendre, cent maneres de descobrir,
cent maneres d’inventar, cent maneres de somiar.
L’ infant té cent llengües (i encara cent, i cent, i cent) però li’n roben noranta-nou.
L’ escola i la cultura li separen el cap del cos.
Li diuen: de pensar sense mans i fer sense cap, d’escoltar i de no parlar, de comprendre sense joia, d’estimar i sorprendre’s només per Pasqua i per Nadal.
Li diuen: de descobrir el món que ja existeix i de cent li’n roben noranta-nou.
Li diuen que el joc i la feina, la realitat i la fantasia, la ciència i la imaginació, el cel i la terra,
la raó i els somnis, són coses que no van plegades.
Li diuen en definitiva que el cent no existeix.
L’ infant diu: Però el cent existeix.
Loris Malaguzzi
1La paraula «multívoc» és pròpia de la llengua anglesa i significa: amb diferents significats o amb diferents veus. La «multivocalitat» pot ser aplicada als espais socials, entenent-los com a llocs on diferents actors poden expressar veus diverses, però també a persones, entenent que el que som i fem no està escrit i, per tant, davant una situació donada podem actuar de moltes maneres diferents.
Experiències

La fusta i l’anglès no acaben de lligar

En aquesta web “The carpentry at the service of the school needs” podeu veure i consultar tots els materials d’una experiència que vam realitzar el curs passat a l’escola Consol Ferré a partir de la participació al projecte GEP (Grup d’Experimentació en Plurilingüisme), allò de fer en anglès altres matèries. Com a l’escola no tenim assignatures pròpiament dites, vam decidir aplicar la llengua anglesa a alguns racons (una espècie de tallers on es realitzen petits projectes). Jo vaig fer-ho a la fusteria que ja feia uns quants cursos que porto i, personalment, l’experiència no em va acabar d’agradar. Sobretot perquè el racó de fusteria està concebut com un espai d’experimentació, creativitat i treball manual i el fet d’introduir l’anglès obligava a pautar i alentir molt tots els processos, amb el que s’acabava limitant l’espontaneïtat i creativitat dels xiquets i, inclús, la seua motivació cap al treball de la fusteria.

Tot i això va ser una experiència enriquidora i d’allí va sorgir la idea d’oferir els serveis de la fusteria per a la comunitat educativa. Si alguna classe necessita algun objecte fet amb fusta ens ho pot demanar i nosaltres li fem!

Reflexions

Els llibres de text, un problema?

Un dels mitjans més efectius per condicionar allò que s’aprèn a l’escola és l’establiment d’un currículum oficial i, especialment, la plasmació d’aquest en els llibres de text. Aquests dos instruments marquen els sabers que l’escola ha d’ensenyar i, d’aquesta manera, delimiten el marc cultural dins del qual es mou la vida de l’aula. Això fa que no siguin les cultures i les experiències de les persones que formen part del grup d’aprenents-ensenyants les que determinin el coneixement que es construirà a l’espai escolar, sinó un grup d’experts juntament amb una sèrie d’editorials que seleccionaran els coneixements en base als seus criteris o interessos particulars. Aquesta selecció legitima el coneixement cultural d’uns alumnes a la vegada que n’exclou el d’uns altres i representa la imposició d’una epistemologia, consolidada al llarg de la història a través de les institucions educatives, que segmenta el coneixement a partir de tres eixos:

La seqüenciació de sabers en diferents nivells a través dels quals classificar l’alumnat. La mesurabilitat és una característica del saber escolar sense la qual ens seria difícil entendre com aquest es distribueix i s’adquireix als centres educatius. Una mesurabilitat que es fa possible a partir, en part, de l’atomització dels sabers culturals en partícules fàcilment identificables anomenades continguts (la suma, la comprensió lectora, el nom dels rius…), però sobretot de la seqüenciació d’aquests bits de coneixement en una gradació que permeti identificar-ne de forma exacta i concreta -almenys teòricament- el grau d’assoliment per part de l’alumnat. Aquesta recerca constant de quantificació d’allò que s’ensenya i s’aprèn fa que moltes vegades se subestimin o s’eliminin tots aquells aspectes que tenen a veure amb el món de les emocions, sent aquestes massa complexes per poder ser mesurades i valorades dins la racionalització tècnica que impregna el nostre sistema educatiu.

La parcel·lació del coneixement en base a les diferents disciplines escolars. Aquesta visió parcel·lada del saber dificulta la comprensió d’un món complex, global i interconnectat, on els fenòmens naturals i socials són cada vegada més interdependents. Però no només això, Edgar Morin al llibre “Els set sabers necessaris per a l’educació del futur” ens diu que la separació dels aprenentatges en disciplines té també conseqüències negatives per a les relacions entre persones; per una banda, porta a què cadascú tendeixi a fer-se responsable únicament de la seva tasca especialitzada, no es veu el caràcter sistèmic i relacional d’allò que un sap o fa i això fa disminuir la presa de responsabilitats vers allò col·lectiu; per l’altra, aquesta visió segmentada del món fa que les relacions i interdependències existents entre les persones no siguin fàcils de percebre i, per tant, disminueixi la solidaritat, tant a petita com a gran escala.

La separació dels aprenentatges respecte la realitat viscuda. Els llibres de text contenen un saber empaquetat, això fa que generalment no siguin les experiències de l’alumnat ni la vida de l’aula allò que determina els aprenentatges a fer, sinó la lògica narrativa pròpia de cada llibre. Aquesta descontextualització fa que l’alumnat tingui dificultats per establir connexions entre allò que aprèn o sap i allò que li passa a la vida, i pot acabar comportant desinterès cap a un aprenentatge allunyat de l’experiència quotidiana.

llibres-de-text-660x330

Tot i que el currículum és suficientment obert per permetre que l’alumnat aprengui d’una forma més globalitzada a partir d’experiències reals i situacions contextualitzades, això es torna força més complicat quan les assignatures determinen els ritmes de l’aula i allò que s’ensenya i s’aprèn ve marcat pels llibres de text. Aquests tenen un grau de sistematització, concreció i extensió tal que fan difícil que quedi temps i interès per relacionar allò après amb experiències reals que l’alumnat pugui viure. Per tant, ja que els llibres de text condicionen d’una forma tan directa allò que s’ensenya a les escoles, no ens hauríem de preguntar què i qui hi ha al seu darrere?

Continuarà…

Reflexions

L’escola com espai identitari compartit

Noah Harari, al llibre Sapiens, explica que els grups humans complexos, per tal d’organitzar-se i treballar conjuntament de forma efectiva, necessiten tenir uns referents compartits, una identitat comuna que els cohesioni i doni sentit a la seva col·laboració. El fet de compartir uns referents comuns, una identitat basada en uns mites i unes creences respecte al món i la naturalesa del propi grup ha estat la clau que ha permès al llarg de l’evolució humana la cooperació entre individus i l’establiment de xarxes socials més enllà de la tribu. De fet, hi ha força proves arqueològiques que han portat als antropòlegs a creure que els grups humans relativament grans no van començar a formar-se fins que els Homo Sapiens van començar a imaginar mites compartits que els mantingueren units, allí es van sembrar les primeres llavors del que avui en dia són les grans religions o les nacions, és a dir, comunitats enormes de persones que se senten part d’un mateix grup pel simple fet de compartir uns determinats mites. Avui en dia es considera que hi ha un llindar crític en la capacitat organitzativa dels humans, situat aproximadament en els 150 individus. Una vegada superat aquest llindar cal buscar formes més elaborades d’organitzar-se per tal de mantenir certa cohesió i efectivitat, un negoci familiar que creix i s’acaba convertint en una gran empresa, per exemple, haurà de buscar noves formes organitzatives i reinventar-se per continuar sent eficient. En observar la història de la humanitat, però també a partir d’estudis sociològics actuals, s’ha vist que davant aquesta dificultat la millor estratègia és, a més de la creació d’una estructura organitzativa eficaç, l’aparició d’una identitat compartida.

Aquest fet sociològic hauria de ser tingut molt en compte als centres escolars per tal d’aconseguir una òptima organització i funcionament escolar que afavoreixi la implicació i participació activa de tota la comunitat educativa. L’escola pot ser entesa com un conjunt d’aules aïllades formades per vint i pocs alumnes i alguns professors, on les famílies tenen un paper d’espectadores o, de forma molt diferent, com una comunitat formada per alumnat, professorat, famílies, personal i tothom que col·labori i que conjuntament treballi per millorar la vida escolar. Si concebem l’escola d’aquesta segona manera, necessitarem construir i cohesionar aquesta comunitat educativa a partir d’una identitat compartida que afavoreixi la col·laboració efectiva entre tots els seus membres. Aquesta col·laboració serà més intensa com més fort sigui el lligam entre tota la comunitat, fet que arribarà a partir de la generació d’uns «mites», en aquests cas d’unes creences sobre què és i què ha de ser l’escola i l’educació, i uns «rituals», com poden arribar a ser determinades pràctiques escolars o les celebracions que es porten a terme a l’escola.

El mateix passarà a nivell de petits grups, ja siguin grups-classe, cicles, grups internivells o altres formes organitzatives que articulin l’escola. Per afavorir un bon clima de treball, unes relacions interpersonals positives i uns grups cohesionats caldrà buscar referents que els infants puguin utilitzar per identificar-se i desenvolupar un sentiment de pertinença a aquestes comunitats més petites, fet que millorarà la convivència, l’habilitat de fer front als problemes i conflictes de forma col·lectiva, així com la capacitat organitzativa i de treball en grup.

Com heu pogut llegir, només he parlat d’un tipus d’identitat, aquella que podem generar i compartir com a membres d’una comunitat d’aprenentatge, però les identitats impregnen el dia a dia de les escoles des de moltes altres vessants: la construcció d’identitats personals positives (o no), els models identitaris de gènere o classe social transmesos, la generació d’uns estils identitaris flexibles i polièdrics per fer front a les discriminacions… Bé, en propers articles seguiré escrivint sobre el tema que ja veieu que dona per a molt i a mi m’apassiona.